ยินดีต้อนรับสู่ LP Thailand!

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็นสาขาส่วนหนึ่งของเครือข่าย Logistics Plus สำนักงานนี้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางเรือ ทางรถและทางรถไฟ คลังสินค้าและการกระจายสินค้า โครงการขนส่งสินค้า นำเข้า/ส่งออก และบริการตามสากลการค้าทั่วโลก